Bestuur

Per 1 april 2022 draagt Jan Custers de voorzittershamer over aan Rom van Strijp.

In bijgaande videoboodschap maken zij dit bekend.

https://vimeo.com/662260087/1e488fdcfb

 

Bestuur

Rom van Strijp, voorzitter

Jacqueline Derikx, secretaris

Wil Janssen, penningmeester

dr. Marcel Crobach, huisarts n.p., bestuurslid

 

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

 

Administratie:

Esther van Elderen

Hospice Manager per 11-9-2023:

Bart van der Grinten

 

Onze stichting is bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het jaarverslag/financiële verantwoording vindt u onder Nieuws.

Klik op deze link voor ons beleidsplan. Stichting Hospice Venlo is lid van Landelijk Steunpunt VPTZ.