Bestuur

Per 1 april 2022 draagt Jan Custers de voorzittershamer over aan Rom van Strijp.

In bijgaande videoboodschap maken zij dit bekend.

https://vimeo.com/662260087/1e488fdcfb

 

Bestuur

Rom van Strijp, voorzitter

Jacqueline Derikx, secretaris

Wil Janssen, penningmeester

dr. Hans Vlek, huisarts n.p., bestuurslid

Geert Beurskens, bestuurslid

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

 

Administratie:

Esther van Elderen

Locatie coördinator:

Fons Hikspoors

 

Onze stichting is bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Het jaarverslag/financiële verantwoording vindt u onder Nieuws.

Klik op deze link voor ons beleidsplan. Stichting Hospice Venlo is lid van Landelijk Steunpunt VPTZ.