"Er zijn voor een ander."
Contact

Missie en doelstelling

De stichting Hospice Venlo heeft ten doel:

  1. het bevorderen dat mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren en die - vanwege een gebrek aan voldoende mantelzorg – niet in hun eigen huis kunnen worden verzorgd, de mogelijkheid krijgen te sterven in een omgeving die de huiselijke omstandigheden zoveel mogelijk benadert;
  2. het bevorderen van de integratie van het stervensproces en van de dood in het dagelijks leven. De stichting oriënteert zich hierbij onder meer op de doelstellingen van de Vereniging Palliatieve Terminale

 

Zorg (Nederland) (V.P.T.Z.); en voorts alles wat daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de meest uitgebreide zin des woords, zonder dat daarmee enige winst beoogd wordt. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding

Familie en naasten zijn in Mariaweide altijd welkom. Er zijn geen speciale bezoektijden. Uitgangspunt bij bezoek is altijd de wens van de gast en daar zullen wij ons naar richten. Iedereen is welkom in hospice Mariaweide. Het hospice maakt geen onderscheid naar levensovertuiging, ras, geaardheid, inkomen of leeftijd.