"U bepaalt uw eigen dagindeling."
Contact

Hoe kan de dag eruit zien?

Tijdens uw verblijf in Mariaweide bepaalt u zoveel mogelijk uw eigen dagindeling. De tijden en de samenstelling van de maaltijden kunt u in principe altijd in overleg met onze medewerkers plannen. In beperkte mate en opnieuw in overleg met onze gastdame/heer kunnen uw bezoekers mee-eten. Wij vragen daarvoor een vergoeding op basis van de kostprijs. Ook de lichamelijke verzorging gebeurt altijd in overleg tussen u, de verpleegkundige en de vrijwilliger die hierbij ondersteuning biedt. Daarbij is natuurlijk afstemming nodig op de zorg die de andere gasten nodig hebben.

Bezoek ontvangen

U kunt bezoek ontvangen zoals u dat wenst. Uw bezoek wordt ontvangen door een van de gastdames of -heren en deze zullen uw bezoek, indien nodig, begeleiden naar uw kamer. Het kan voorkomen dat uw bezoek verzocht wordt even beneden in de hal te wachten. Wij vragen uw begrip hiervoor. Mocht uw gezondheidstoestand hierom vragen dan bespreekt een verpleegkundige met u of het plannen van de bezoektijden nodig is.

Naar buiten - even eruit

Gasten die daartoe in staat zijn en daar ook behoefte aan hebben kunnen met hun naasten of met een van onze vrijwilligers naar buiten gaan, bijvoorbeeld om even te winkelen of gewoon een luchtje te scheppen. Laat het ons ook horen als u ergens anders behoefte aan heeft. Onze medewerkers en vrijwilligers zullen dan alles in het werk stellen om aan uw wensen tegemoet te komen!