Verblijf aanvragen

De zorg wordt met ingang van 1 januari 2015 vergoed via de Zorgverzekeringswet. Het is de huisarts of behandelend specialist die u kan doorverwijzen naar de verpleegkundige van Hospice Mariaweide. De indicering voor opname in het hospice wordt gedaan door onze verpleegkundigen. De verwijzer kan kontakt opnemen met onze verpleegkundige. De medische situatie is leidend bij een eventuele opname en wordt afgestemd met de hospice-arts. Criteria zijn dat geen genezende medische behandeling meer mogelijk is, dat intensieve verzorging nodig is en dat de patiënt nog maar kort te leven heeft. De behandelend arts of specialist kan u hierbij de weg wijzen.

 

Overeenkomst zorgverlening

Tijdens uw verblijf wordt door u of namens u een overeenkomst zorgverlening getekend. Wij kunnen ons voorstellen dat de draagwijdte van de overeenkomst voor u niet direct is te overzien. Wij willen benadrukken dat deze overeenkomst vooral tot doel heeft u te informeren en vast te leggen dat u geïnformeerd bent. U kunt de overeenkomst met een gerust hart (laten) ondertekenen, het brengt voor u en uw naasten geen extra verplichtingen met zich mee. Wij zullen ons best doen u en uw naasten een vriendelijk, gastvrij en zorgzaam verblijf te bieden.