Hospice Mariaweide in Venlo is een kleinschalige, huiselijke zorgvoorziening voor de (terminale) mens die palliatieve zorg nodig heeft wanneer de zorg thuis moeilijker wordt of niet meer mogelijk is. De medische zorg in Mariaweide wordt verleend door een verpleegkundige die 24 uur per dag aanwezig is en door huisarts of specialist ouderengeneeskunde. Onze vrijwilligers worden gedurende de afgekondigde maatregelen van het kabinet beperkt in het hospice ingezet maar ondersteunen waar nodig het verpleegkundig team.

Maatregelen Coronavirus:

Wat doet Hospice Mariaweide:

We volgen nauwgezet de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De laatste stand van zaken is te vinden op www.rivm.nl of https://www.dezorggroep.nl/coronavirus

Onze medewerkers hanteren de hoest- en handhygiënerichtlijnen.

 

Mariaweide in Beeld