Hospice Mariaweide in Venlo is een kleinschalige, huiselijke zorgvoorziening voor mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren en die niet meer thuis kunnen worden verzorgd. De medische zorg in Mariaweide wordt verleend door een verpleegkundige, die 24 uur per dag aanwezig is.

Maatregelen Coronavirus:

De afgelopen dagen heeft het Coronavirus zich verspreid over Nederland. Ook het aantal coronabesmettingen in de regio Limburg loopt op.

Wat doet Hospice Mariaweide:

We volgen nauwgezet de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De laatste stand van zaken is te vinden op www.rivm.nl of https://www.dezorggroep.nl/coronavirus

Onze medewerkers hanteren de hoest- en handhygiënerichtlijnen.

Afspraken voor bezoekers:

• Er geldt momenteel een beperkte bezoekregeling, alleen voor directe familie/naasten van de gast

 

Mariaweide in Beeld