Hospice Mariaweide in Venlo is een kleinschalige, huiselijke zorgvoorziening voor de (terminale) mens die palliatieve zorg nodig heeft wanneer de zorg thuis moeilijker wordt of niet meer mogelijk is. De medische zorg in Mariaweide wordt verleend door een verpleegkundige die 24 uur per dag aanwezig is en door huisarts of specialist ouderengeneeskunde. Onze vrijwilligers worden gedurende de afgekondigde maatregelen van het kabinet beperkt in het hospice ingezet maar ondersteunen waar nodig het verpleegkundig team.

Maatregelen Coronavirus:

Wat doet Hospice Mariaweide:

We volgen nauwgezet de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De laatste stand van zaken is te vinden op www.rivm.nl of https://www.dezorggroep.nl/coronavirus

Onze medewerkers hanteren de hoest- en handhygiënerichtlijnen.

WEIR Venloop

Op zaterdag 25 en zondag 26 maart 2023 wordt de WEIR Venloop weer gehouden. Ondanks dat de organisatie zich maximaal zal inspannen de overlast voor iedereen zo klein mogelijk te houden, kan het gebeuren dat je enige hinder ondervindt van de Venloop. 

Zie verder onder Route & Parkeren op deze website voor meer informatie.

 

Mariaweide in Beeld