Financiën

Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw ziektenkostenverzekering worden de kosten voor bepaalde medicijnen, hulp- en verbandmiddelen door de eigen ziektekostenverzekeraar vergoed. Voor niet-vergoede kosten ontvangt u een rekening van de betreffende verstrekkers.

Financiële en administratieve regelingen

De zorg wordt vergoed via de Zorgverzekeringswet (ZVW) of Wet Landurige Zorg (WLZ) . Binnen deze ZVW of WLZ gelden bepaalde regels. Er wordt niet meer geïndiceerd en getoetst door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het is de huisarts of specialist die, wanneer nodig, kan doorverwijzen naar de verpleegkundige van Hospice Mariaweide. De indicering voor opname in het hospice wordt gedaan door onze verpleegkundigen. De medische zorg die u van ons krijgt wordt betaald uit de Zorgverzekeringswet.

Overige kosten

Kosten voor psycholoog, fysiotherapeut, pedicure en dergelijke worden vergoed of zijn voor uw eigen rekening volgens de regelingen van uw zorgverzekeraar (de basisverzekering met uw eventuele aanvullende verzekeringen).

Woon- en verblijfskosten

Aan het verblijf in het hospice zijn “hotelmatige” kosten verbonden. De kosten voor verblijf bedragen € 30,00 per dag en zullen tweewekelijks gefactureerd worden. Bij de meeste aanvullende verzekeringen worden de verblijfskosten volledig vergoed. Het kan echter zijn dat uw verzekeraar een beperking heeft opgenomen over de maximale vergoeding per dag, per periode of per jaar. Raadpleeg daarom altijd de voorwaarden van uw eigen aanvullende ziektekostenverzekering!

Indien u een aanvullende verzekering heeft bij het VGZ kunnen wij de verblijfskosten rechtstreeks declareren. In dat geval zult u geen factuur van ons ontvangen voor de verblijfskosten in het hospice. In alle andere gevallen ontvangt u van ons een factuur met het verzoek deze zelf te declareren bij de zorgverzekeraar waar uw aanvullende zorgverzekering loopt. Nadat uw zorgverzekeraar de vergoeding aan u heeft betaald, kunt u het verschuldigde bedrag aan ons overmaken.

Indien u geen aanvullende verzekering heeft zult u de verblijfskosten zelf moeten betalen. Het Bestuur van Hospice Mariaweide heeft bepaald dat in dit geval de bijdrage per dag voor de helft gedragen wordt door het Steunfonds van de Stichting Hospice Venlo zodat het aan u in rekening te brengen bedrag beperkt wordt tot € 15,00 per dag. U zult begrijpen dat de werkelijke kosten van verblijf aanzienlijk hoger zijn. Indien u het officiële bedrag van € 30,00 voor uw rekening kunt nemen zijn wij u daarvoor natuurlijk zeer erkentelijk. Bij opname wordt met u nagegaan in hoeverre de verblijfkosten een financiële belemmering zouden kunnen vormen. Zo nodig kunnen wij een beroep doen op het steunfonds voor volledige vergoeding van de verblijfskosten zodat opname gegarandeerd voor iedereen mogelijk blijft! Via onze financiële administratie ontvangt u twee wekelijks een rekening van de verblijfkosten en van de eventuele extra kosten in verband met door naasten genoten maaltijden en/of gebruikmaking van de logeerfaciliteiten. We gaan ervan uit dat de ondertekenaar van het intakeformulier er voor instaat dat wat extra in rekening wordt gebracht ook daadwerkelijk betaald wordt.

Nalatenschap

Als u vragen heeft over uw nalatenschap, testament of financiële zaken kunnen wij u in contact brengen met een notaris, advocaat, accountant of andere terzake deskundige. De kosten van hun adviezen zijn voor eigen rekening.