"Gastvrije zorg in een huiselijke sfeer, met ruimte voor ieders wensen, gedachten en gevoelens."
Contact

24 uurs zorg

Het hospice biedt haar gasten 7 dagen per week 24 uur per dag zorg, ondersteuning en begeleiding. De professionele zorg wordt verleend door de verpleegkundigen van De Zorggroep. Er is 24 uur per dag een dienstdoende verpleegkundige aanwezig. Zij werken daarbij samen met speciaal geschoolde vrijwilligers, die beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de zorgactiviteiten. De zorgvrijwilligers verrichten geen medische handelingen. Daarnaast bieden zij hulp bij het verzorgen van eten, drinken en andere voorkomende werkzaamheden. Bij al deze aspecten zoeken wij in overleg met u en uw naasten een goede afstemming tussen uw wensen en onze mogelijkheden.

De medische zorg kan uw eigen huisarts blijven doen. Als dat niet mogelijk is, heeft hospice Mariaweide een eigen hospice-arts en een vaste vervanger ter beschikking. Zij zijn gespecialiseerd op het gebied van de palliatieve zorg. Er is altijd een dienstdoende arts van De Zorggroep beschikbaar.

Op de dag van opname bespreekt uw huisarts of de hospice-arts met u welke wensen en verwachtingen u heeft. Dit is belangrijk om daar goed op in te kunnen spelen. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen verpleging en arts. Zo nodig of desgewenst komt de arts u persoonlijk bezoeken. Het is mogelijk dat uw toestand zich stabiliseert of verbetert. Misschien is het hospice dan niet meer de aangewezen plaats van zorg. Als dat het geval blijkt zal samen met u, uw naasten en uw huisarts gezocht worden naar een andere plaats van zorg.

Als het nodig is, kan uw eigen fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist of psycholoog ingeschakeld worden. Maar u kunt ook kiezen voor een deskundige van De Zorggroep.