"Als het leven niet meer vanzelfsprekend is."
Contact

Geestelijke verzorging - Zingeving, geloof, spiritualiteit

Iedereen is welkom in hospice Mariaweide. Het hospice maakt geen onderscheid naar levensovertuiging, ras, geaardheid, inkomen of leeftijd. Als gast in Mariaweide kan het zijn dat er vragen en emoties naar boven komen die te maken hebben met zingeving, geloof of spiritualiteit.

Vragen als:

  • wat is de zin van deze situatie, van mijn lijden?

  • hoe kan God me dit aandoen?

  • waar ben ik bang voor?

  • wat komt er ‘hierna’?

De geestelijk verzorger

Maar ook vragen als:‘Hoe kan ik mijn leven goed en zinvol afronden? Wat is nog niet af? Hoe neem ik goed afscheid?’ Voor dit soort vragen kunt u een beroep doen op de geestelijke van de gemeenschap waarvan u lid bent (bijvoorbeeld parochie, gemeente).Wanneer u niet (meer) betrokken bent bij zo’n gemeenschap maar wel weer behoefte heeft aan dit contact kunt u desgewenst terecht bij een geestelijk verzorger van het hospice. Hij of zij is er voor iedereen, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond en kan u ook helpen weer contact te zoeken met uw eigen geloofsgemeenschap. Maar kan ook zelf met u in gesprek gaan over deze of andere vragen.

Een gesprek met onze psycholoog

Het kan tijdens uw verblijf in ons hospice gebeuren dat u niet met een van uw naasten, maar met een onafhankelijk persoon wilt praten over hetgeen er allemaal in u omgaat. Het is begrijpelijk dat er allerlei emoties bij u spelen, van verdriet, boosheid en gevoelens van onmacht tot juist berusting. U kunt daarover dan met een psycholoog praten.

Een moment van stilte kunt u altijd opzoeken in onze stilteruimte.