Nieuwsberichten

Hospice Mariaweide en VPTZ-Venlo startten dinsdag 5 januari 2021 de campagne ‘Mijn laatste levensfase’.

Klik hier op de link naar het artikel in Dagblad de Limburger. 

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) en Hospice Mariaweide werken
beide voornamelijk met vrijwilligers. De VPTZ heeft twee betaalde coördinatoren en
ongeveer 35 vrijwilligers. Zij bieden ondersteuning aan ongeveer 55 families per
jaar in de thuissituatie. De vrijwilligers geven geen medische zorg.
Hospice Mariaweide heeft zes gastenkamers en een extra kamer voor acute
opnames. Mensen die in het hospice worden opgenomen, hebben een
levensverwachting van maximaal drie maanden.
De vrijwilligers die de zorg aan het bed geven, werken samen met professionele
verpleegkundigen van de Zorggroep Noord-Limburg. Verder zijn er ook nog
vrijwilligers werkzaam als gastdame, in de tuin of in de keuken.