Nieuwsberichten

Trots Slot Concert

In januari 2009 fuseerden  de Gemengde Zangvereniging Zanglust uit Tegelen en  het Venloos Gemengd Koor uit Venlo tot het Venloos Gemengd Koor Zanglust.

Het nieuwe koor bestond 10 jaar. In die tijd werden prachtige grote koorwerken uitgevoerd, samen met grote begeleidingsorkesten en bekende solisten.

Voorbeelden daarvan:  A Mass for Peace van Karl Jenkins  en de Carmina Burana van Carl Orff.

Na 10 prachtige jaren werd unaniem besloten om het koor op te heffen. Adequate ledenaanwas bleef uit en de koorpotentie nam af.
In november 2018 vond het grandioos slotconcert plaats in het Schutterij Museum op Steyl. Het motto was: TROTS SLOT.

Het koor voerde The Peacemakers van Karl Jenkins uit; weer met groot orkest en solisten. De hele beschikbare reserve van het koor ging in de begroting daarvoor.
Het werd een grootse happening en de publieke belangstelling was buiten verwachting buitengewoon groot.
Een voor het publiek extra- toegankelijke generale repetitie moest worden gepland. Dat leverde meer geld op dan gedroomd.

Op de opheffingsvergadering van het koor, begin 2019,  werd unaniem besloten om een deel van de overgebleven inkomsten te doneren aan het Hospice Mariaweide in Venlo.
Dat bedrag ter grootte van Euro 2742,93 ,  werd door een trotse  bestuursdelegatie op 25 juni  via een symbolische cheque overhandigd aan mevrouw Christine van Heur.

 

overhandiging cheque